Bưu điện văn hóa xã Nam Viêm

  • Mã bưu điện: 283520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Viêm
  • Địa chỉ: Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: 02113854189