Bưu điện văn hóa xã Nâm N’Jang

  • Mã bưu điện: 641680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nâm N’Jang
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song
  • Điện thoại: 02613713004