Bưu điện văn hóa xã Nà Bao

  • Mã bưu điện: 275650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Bao
  • Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0833083751