Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thanh

  • Mã bưu điện: 262150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông
  • Điện thoại: 02093872093