Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thắng

  • Mã bưu điện: 592940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thắng
  • Địa chỉ: Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563557227