Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tài

  • Mã bưu điện: 593060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tài
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563856015