Bưu điện văn hóa xã Minh Khai

  • Mã bưu điện: 277390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khai
  • Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0914320618