Bưu điện văn hóa xã Lưu Xá

  • Mã bưu điện: 162920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lưu Xá
  • Địa chỉ: Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 964804