Bưu điện văn hóa xã Long Thắng

  • Mã bưu điện: 872960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Thắng
  • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773848050