Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ

  • Mã bưu điện: 932770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753863665