Bưu điện văn hóa xã Long Kiến

  • Mã bưu điện: 882000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Kiến
  • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Kiến , Huyện Chợ Mới
  • Điện thoại: 02963636444