Bưu điện văn hóa xã Lĩnh Nam

  • Mã bưu điện: 127801
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lĩnh Nam
  • Địa chỉ: Xóm 9, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 6444236