Bưu điện văn hóa xã Lệnh Khanh

  • Mã bưu điện: 296590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệnh Khanh
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883795