Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi

  • Mã bưu điện: 277540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi
  • Địa chỉ: Thôn Nà Niểng, Xã Lê Lợi, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 01254608532