Bưu điện văn hóa xã Lê Chung

  • Mã bưu điện: 274350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Chung
  • Địa chỉ: Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 0916001467