Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm

  • Mã bưu điện: 262560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm
  • Địa chỉ: Thôn Nà Lạn, Xã Lãng Ngâm, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093877151