Bưu điện văn hóa xã Lạc Hồng

  • Mã bưu điện: 163550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lạc Hồng
  • Địa chỉ: Thôn Minh Hải, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm
  • Điện thoại: 982037