Bưu điện văn hóa xã Hưng Điền B

  • Mã bưu điện: 855330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Điền B
  • Địa chỉ: Ấp Kinh Mới, Xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng
  • Điện thoại: 02723861228