Bưu điện văn hóa xã Hoành Sơn

  • Mã bưu điện: 427830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoành Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Hoành Tam, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0915062126