Bưu điện văn hóa xã Hoàng Trĩ

  • Mã bưu điện: 263066
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Trĩ
  • Địa chỉ: Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093894214