Bưu điện văn hóa xã Hố Mít

  • Mã bưu điện: 393780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hố Mít
  • Địa chỉ: Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 0975541446