Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng

  • Mã bưu điện: 802869
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 025233866251