Bưu điện văn hóa xã Hải Trung

  • Mã bưu điện: 428390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Trung
  • Địa chỉ: Đội Số 14, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 01299576889