Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh

  • Mã bưu điện: 428220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh
  • Địa chỉ: Đội Số 6, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0948077778