Bưu điện văn hóa xã Hải Quang

  • Mã bưu điện: 429000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Quang
  • Địa chỉ: Xóm 12, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0916660981