Bưu điện văn hóa xã Hải Nam

  • Mã bưu điện: 428310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Nam
  • Địa chỉ: Thôn Hội Khê, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0915427068