Bưu điện văn hóa xã Hải Long

  • Mã bưu điện: 428540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Long
  • Địa chỉ: Đội 10, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0915188089