Bưu điện văn hóa xã Hải Hà

  • Mã bưu điện: 428241
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hà
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0916707105