Bưu điện văn hóa xã Hải Đường

  • Mã bưu điện: 428500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Đường
  • Địa chỉ: Xóm 8a, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 0946627741