Bưu điện văn hóa xã Giao Xuân

  • Mã bưu điện: 428000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0915360192