Bưu điện văn hóa xã Giao Thiện

  • Mã bưu điện: 428060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Thiện
  • Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: 0944347472