Bưu điện văn hóa xã Giai Phạm

  • Mã bưu điện: 162940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giai Phạm
  • Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 967001