Bưu điện văn hóa xã EaNing

  • Mã bưu điện: 636732
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã EaNing
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3631005