Bưu điện văn hóa xã Ea Kuăng

  • Mã bưu điện: 632880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kuăng
  • Địa chỉ: Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3523990