Bưu điện văn hóa xã Dồm Cang

  • Mã bưu điện: 367860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dồm Cang
  • Địa chỉ: Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 0941211208