Bưu điện văn hóa xã Định Thủy

  • Mã bưu điện: 932020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Thủy
  • Địa chỉ: Ấp Định Nhơn, Xã Định Thuỷ, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753843245