Bưu điện văn hóa xã Diễn Quảng

  • Mã bưu điện: 464290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Quảng
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0962417358