Bưu điện văn hóa xã Điện Phước

  • Mã bưu điện: 564470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Phước
  • Địa chỉ: Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0935985194