Bưu điện văn hóa xã Diễn Liên

  • Mã bưu điện: 464240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Liên
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01263186330