Bưu điện văn hóa xã Địa Linh

  • Mã bưu điện: 262870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Địa Linh
  • Địa chỉ: Thôn Nà Đúc 2, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 020933876310