Bưu điện văn hóa xã Đắk Wil

  • Mã bưu điện: 642550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Wil
  • Địa chỉ: Buôn Trum, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613680363