Bưu điện văn hóa xã Đăk Nia

  • Mã bưu điện: 641111
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk Nia
  • Địa chỉ: Thôn Bon Bu Sốp, Xã Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: