Bưu điện văn hóa xã Đắk Ha

  • Mã bưu điện: 642710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ha
  • Địa chỉ: Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong
  • Điện thoại: 02613540355