Bưu điện văn hóa xã Đại Tân

  • Mã bưu điện: 564860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Tân
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc
  • Điện thoại: 0938701785