Bưu điện văn hóa xã Cư Đrăm

  • Mã bưu điện: 637080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Đrăm
  • Địa chỉ: Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3732629