Bưu điện văn hóa xã Châu Phú A

  • Mã bưu điện: 883001
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phú A
  • Địa chỉ: Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963865100