Bưu điện văn hóa xã Cây Trường

  • Mã bưu điện: 823280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cây Trường
  • Địa chỉ: Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng
  • Điện thoại: 02743586879