Bưu điện KCN Mỹ Phước

  • Mã bưu điện: 825550
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Mỹ Phước
  • Địa chỉ: Đường ĐỒI 2/9, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 02743566990