Bưu điện Tân Bình

  • Mã bưu điện: 824880
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Bình
  • Địa chỉ: Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743738000