Bưu điện văn hóa xã Cát Tường

  • Mã bưu điện: 592430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tường
  • Địa chỉ: Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563551001